top of page

Honza Hoeck 'A Leaf Growing Into The Ground, Falling Back On A Branch'

Relaunch exhibition Tranen
21.2.-12.4. 2015

Solo exhibition by Hoeck with the participation of Uffe Isolotto, Ditte Gantris & Christian Jeppsson mlf.

Curator Charlotte Sprogøe

Opening exhibition of the 3D to Infinity Season at Tranen

Press release


Beskrivelse af det ansøgte projekt (max. 4000 tegn):

Jeg, Honza Hoeck, søger hermed om produktionsstøtte til en soloudstilling, der skal realiseres på Traneudstillingen 21.02.-12.04. 2015. Udstillingen bliver en udforskning af billedets status, i konteksten af en udstillingslogistik der sættes performativt i spil.

Udstillingen udforsker processer hvorunder billeder der indgår i netværk forandrer karakter; eksempelvis når et malet billede bliver dokumenteret fotografisk og publiceres på internettet, eller hvordan et sådant billede altid også er indspundet i produktionsmæssige vilkår der er altafgørende for dets udformning, som f.eks. gennem denne ansøgning om økonomisk støtte.

Udstillingen tager således udgangspunkt i de kræfter der flyder gennem billeder når de udsættes for eksempelvis distributive flow, og hvorledes disse strømme påvirker billedet som en konstrueret og perciperet virkelighed.
Udstillingen er bygget op omkring to distinkte dele; en del der er fysisk tilstede i rummet, og som består af malede abstrakte papirarbejder udført vådt i vådt, sammenlimede til at danne forskellige rumlige former eksempelvis ruller, præsenteret på gulvet, samt af en serie tomme billedrammer hvor maling er påført ovenpå rammerne, ved at dyppe dem i kar med maling der flyder i vand. Anden del er en række immaterielle værker, bestående af titler og materialebeskrivelser indlejret i de kommunikative, økonomiske, sociale, kropslige og historiske flow som papirarbejderne og rammerne er indspundet i. Såsom værket Extended View hvis materialebeskrivelse kunne lyde: Framing and composition of documentary images from the previous curators exhibition programe applied to the documentation of the opening show of the new curator, demarking the transition from one curators exhibition cycle to the other.

Statusmæssigt indtager de to elementer af udstillingen forholdsvist traditionelle roller; det ene element udgør værkerne eller værkkroppen, det andet element er en dokumentation af selve værkkroppen. Men hvor det almindeligvis er de malede objekter der har status af værker, er det her i stedet de immaterielle elementer der har værkstatus - de malede elementer fungerer 'blot' som en slags abstrakt dokumentation af de immaterielle værker (begge er naturligvis værker, men de performer forskelligt overfor den omkringliggende verdens forventninger). I det øjeblik udstillingen tages ned, allokeres en eller flere malede objekter til ét bestemt immaterielt værk, efter mere eller mindre tilfældige skøn - ligesom et fysisk værk almindeligvis kan dokumenteres af et eller flere fotografier, alt efter hvad der skønnes nødvendigt.

Udover at posere som en abstrakt og kropsliggjort dokumentation fungerer de malede elementer som attrapper hvis funktion bliver, at facilitere adgang til udstillingen som konstruktion. Således indgår de malede billeder gnidningsfrit i skiftende flow (i kraft af den mangel på betydning som de besidder), alt efter hvilket begær eller hvilke interesser der omgiver dem, eller hvilke kræfter de udsættes for.

Traneudstillingen er Gentofte Kommunes udstillingssted for eksperimenterende og undersøgende samtidskunst og har til huse på Gentofte Hovedbibliotek. Der realiseres årligt 6 udstillinger af yngre, professionelle kunstnere fra ind- og udland. Denne udstilling markerer starten af den nye kurator Charlotte Born Sprogøes udstillingsprogram.
Udstillingen betyder personligt meget for mig, da den udgør en første samlet udfoldning af denne tematik i min praksis, og er en kulmination af en udforskning og udvikling der har pågået gennem de seneste tre år. Desuden er det første gang jeg realiserer en soloudstilling i samarbejde med en kurator og med en institution i ryggen, hvilket jeg ser frem til og forventer mig meget positivt af, både mht. konstruktiv og udviklende sparring indadtil i processen, og udadtil i forhold til den opmærksomhed en professionel kommunikation m.v. medfører. Jeg håber derfor i vil vælge at støtte denne produktion, og ser frem til at høre fra jer.

Mvh
Honza Hoeck

Tak til
Statens Kunstfond
Statens Værksteder for Kunst
Blixfonden
Oticon Fonden
Nordea Fonden

Press clips:

https://kunsten.nu/journal/en-munter-dekonstruktion/

https://kunstkritikk.dk/nyt-navn-nye-eksperimenter/

bottom of page